Privacy policy

Politica Confidentialitate 

  1. Acasa

INFORMATII LIVRARE

Folosirea site-ului aquajetrazor.ro, implică acceptarea unor termene și condiții. AQUA JET RAZOR S.R.L. își asumă dreptul de a face modificări ale acestora, fără o notificare prealabilă. Versiune actuală poate fi citită accesând link-ul „Termeni și condiții” din josul paginilor site-ului.

INFORMATII LIVRARE

Folosirea site-ului, implică acceptarea unor termene și condiții. AAQUA JET RAZOR S.R.L. își asumă dreptul de a face modificări ale acestora, fără o notificare prealabilă. Versiune actuală poate fi citită accesând link-ul „Termeni și condiții” din josul paginilor site-ului.

Întregul conținut al site-ului – imagini, texte, simboluri, elemente de grafică, scripturi, programe și alte date – este proprietatea noastra și este aparat de Legea drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială.

LIMITĂRI ALE RESPONSABILITĂȚIL Or AQUA JET RAZOR S.R.L. nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută vinovată pentru pagubele apărute prin folosirea în alte modalități decât cele recomandate a produselor achiziționate prin intermediul acestui site. Site-ul și materialele aferente sunt folosite „așa cum sunt” și „atât cât sunt disponibile” fără garanțîi de nici un fel. Utilizatorii sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site și cumpărarea produselor se face pe propriul risc.

AQUA JET RAZOR S.R.L. garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a descarcă sau de a modifică parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor societății AQUA JET RAZOR S.R.L., fără acordul scris al acesteia.

Cei care accesează/vizitează site-ul pot face comentarii și orice alte comunicări; să transmită sugestii, idei, întrebări sau alte informații, atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viață privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanț, mail-uri în masă sau orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresa falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități vor fi sancționate în conformitate cu legile în vigoare. AQUA JET RAZOR S.R.L. are dreptul de a șterge orice astfel de conținuturi identificate pe site. AQUA JET RAZOR S.R.L. nu va purta responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comunicări. În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente, se consideră că utilizatorul conferă societății AQUA JET RAZOR S.R.L. și afiliaților/asociaților acesteia dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifică, adapta, publică, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezența aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloc. Se garantează, de asemenea, societății AQUA JET RAZOR S.R.L. și afiliaților/asociaților săi sau celor cărora le retransmite dreptul de licență dreptul de a utiliza numele pe care îl asociați cu un astfel de conținut. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii nici unei persoane.

SECURITATEA INFORMAȚIILOR

Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru. AQUA JET RAZOR S.R.L. nu își asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul. De asemenea nu răspundem pentru erorile în securitatea serverului care găzduiește site-ul.

Orice reclamație cu privire la eventualele defecțiuni ale produselor va fi adusă la cunoștință AQUA JET RAZOR S.R.L., în maximum 24 de ore de la recepționarea produselor, spre soluționare. În cazul în care produsele suferă defecțiuni pe parcursul livrării, clientul poate cere returnarea sumelor încasate deja de AQUA JET RAZOR S.R.L. în termen de 30 de zile, dar nu și alte despăgubiri. AQUA JET RAZOR S.R.L. condamnă încercările de fraudă și acordă tot sprijinul necesar recuperării eventualelor pierderi. Fiind de acord cu acest document, clientul își asumă în totalitate aceste riscuri. Valoarea maximă a obligățiilor societății AQUA JET RAZOR S.R.L. față de orice client în cazul nelivrarii sau a livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de AQUA JET RAZOR S.R.L. de la acest client.

AQUA JET RAZOR S.R.L. își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare în ceea ce privește prețuri sau caracteristici. În eventualitatea în care prețul produsului sau unele caracteristici ale produsului au fost greșit introduse în bazele date sau afișate greșit, iar livrarea nu s-a efectuat încă, compania noastră își alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunță clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută.

TAXE SUPLIMENTARE

Prețul final plătit de client este format din prețul produsului + cheltuielile de expediție și/sau încasare aferente. AQUA JET RAZOR S.R.L. nu percepe nici o taxa suplimentară clientului la cumpărarea produsului. Pentru orice taxa percepută în plus va puteți adresa imediat la office@aquajetrazor.ro. Expedierea produselor se face în termen de 48 de ore (2 zile lucrătoare) de la recepționarea și pregătirea comenzii. Condițiile de transport se aplică doar pentru livrările pe teritoriul României.

CONDIȚII PENTRU RETURNAREA PRODUSELOR

Conform Ordonanței nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță „Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunta la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului”. În situația menționată mai sus, dumneavoastră veți returna, în termenul prevăzut mai sus, produsul cumpărat în ambalajul original, fără să prezinte nici o urmă de deteriorare sau uzură. Cheltuielile de expediție vor fi suportate de Dumneavoastră. Produsele trebuie returnate în ambalajul lor original. Prin deschiderea ambalajelor individuale în care au fost livrate produsele comandate înseamnă că sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare și că produsele sunt cele comandate și corespund cerințelor dumneavoastră. AQUA JET RAZOR S.R.L. se obligă să restituie clientului sumele încasate pentru produsele returnate, în termen de maxim 30 de zile de la dată denunțării de către Dvs a contractului.

Orice conflict apărut între AQUA JET RAZOR S.R.L. și clienți se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin înțelegere între cele două părți. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplică prevederile legale românești din acest domeniu, iar soluționarea conflictelor este de compentența instanțelor românești. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauza, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu cumpărarea și lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecțiuni condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, AQUA JET RAZOR S.R.L., are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Prin furnizarea adresei de email pe site va dați consimțământul în mod expres și neechivoc că datele dvs cu caracter personal (adresa de email) să între în baza de date a societății AQUA JET RAZOR S.R.L.și să fie prelucrate și folosite în viitor de către această.

Toți cei care au furnizat adresa de email în accepțiunea Legii nr. 677/2001 au calitatea de persoană vizată. Scopul colectării datelor dvs de către AQUA JET RAZOR S.R.L. este transmiterea de oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing de pe site, efectuarea de statistici interne, fără alte obligații din partea AQUA JET RAZOR S.R.L. AQUA JET RAZOR S.R.L. va prelucra datele cu caracter personal pe perioada existenței contului persoanei vizate, iar ulterior ștergerii contului persoanei vizate, AAQUA JET RAZOR S.R.L. va transformă datele cu caracter personal în date anonime și le va prelucra în scopuri statistice interne, pe durata existența a societății. Datele dvs. sunt destinate utilizării de către AQUA JET RAZOR S.R.L.și nu vor fi dezvăluite terților.

AQUA JET RAZOR S.R.L. garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor celor care completează formularul de înscriere. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul la informare (art 12); dreptul de acces la date (art 13); dreptul de intervenție asupra datelor (art 14); dreptul la opoziție (art 15); dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art 17); dreptul de a va adresa justiției (art 18).Totodată, aveți dreptul să va opuneți prelucrării datelor personale care va privesc și să solicitați ștergerea datelor.